Algemene voorwaarden E-giftcard

1. OVER DE GIFTCARD

1.1 Deze e-Giftcard is afgegeven door JOSH V BV een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, statutair gevestigd te Keienbergweg 34 1101 GC Amsterdam-Zuidoost.
1.2 De e-Giftcard heeft de geldelijke waarde die vooraf op het uitgiftepunt is betaald. De e-Giftcard is geen creditcard, charge card, cheque-garantiekaart of betaalpas, en over het saldo op de e-Giftcards wordt geen rente vergoed.
1.3 De e-Giftcard kan niet terugbetaald en niet geretourneerd worden, behalve voor zover de wettelijke rechten daarin voorzien. Bijvoorbeeld in geval van gebreken of in de beschreven omstandigheden in artikel 4. De e-Giftcard kan niet geannuleerd worden. Restitutie is in de omstandigheden in artikel 4 slechts mogelijk voor de koper van de e-Giftcard.
1.4 De e-Giftcard heeft geen terugbetalingswaarde en kan niet voor contanten worden ingewisseld en evenmin kan een voorschot in contacten worden verstrekt voor enig deel van de waarde die op het oment van aankoop op de e-Giftcard geladen is.
1.5 De e-Giftcard is niet voor een andere munteenheid of een ander soort Giftcard om te ruilen, noch kan het gecombineerde tegoed van twee of meer Cards op een nieuwe e-Giftcard van JOSH V overgezet worden.
1.6 Is de geldelijke waarde verbruikt (de waarde die op het moment van aankoop op de e-Giftcard geladen is), dan kan er geen waarde meer op de Card geladen worden.

2.  WAT KAN ER MET DE E-GIFTCARD GEKOCHT WORDEN?

2.1 De Card kan alleen worden gebruikt om via www.JOSHV.com kleding en/of accessoires te kopen.
2.2 Bij aankopen met de e-Giftcard wordt het resterende bedrag niet teruggestort in contanten, maar blijft het eventuele restant van de waarde die op het moment van aankoop op de e-Giftcard geladen is beschikbaar voor later gebruik, conform deze voorwaarden.

3.  GELDIGHEIDSDUUR

3.1 De e-Giftcard kan vanaf de datum van aankoop gedurende 24 maanden gebruikt worden voor het kopen van artikelen op www.JOSHV.com.
3.2 Na de periode van 24 maanden volgend op datum van aankoop kan de e-Giftcard niet meer gebruikt worden (ook niet als de Card nog de waarde bevat die er op het moment van aankoop opgeladen is).

4.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van de gekochte e-Giftcard. De koper is aansprakelijk voor alle transacties waarvoor de e-Giftcard wordt gebruikt (behalve voor zover sprake is van fraude of nalatigheid van de kant van JOSH V of haar medewerkers). In geval van diefstal of verlies van de e-Giftcard, of als de Giftcard vermoedelijk gebruikt is voor een transactie waarvoor geen toestemming door de koper is gegeven, dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice van JOSH V via +31 (0)20 21 848 21 of via [email protected].
4.2 JOSH V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vernietiging of ongeoorloofd gebruik van e-Giftcards, tenzij nalatigheid van de kant van JOSH V daarvan de oorzaak is.