Sustainability Report 2021

Duurzaamheid binnen JOSH V

De mode-industrie is één van de meest vervuilende branches. Binnen JOSH V zijn wij ons zeer bewust van deze problematiek en proberen wij om stap voor stap, op een ethische verantwoorde manier, ontwikkelingen door te voeren die bijdragen aan een duurzamer merk en bedrijf. JOSH V heeft de ambitie om mode duurzamer en ethischer te maken en werkt toe naar een volledig duurzaam JOSH V.

Om erachter te komen wat duurzaamheid precies inhoudt en op welke vlakken JOSH V hierin organisatiebreed kan verbeteren is CEO Josh Veldhuizen begin 2020 hierover het gesprek aangegaan met twee experts op dit gebied: MVO-deskundige René Mulder en sustainability influencer Marije van der Made.

Disclaimer: Omdat de video vóór corona is opgenomen, zitten de gesprekspartners niet op 1,5m. Uiteraard houden zij zich te allen tijde aan de huidige coronamaatregelen.

De stappen die JOSH V intussen al heeft ondernomen op het gebied van duurzaamheid zijn weergegeven in het ‘Sustainability Report 2021’